VILL DU VETA MER OM MÖTESLOKALER?

HÖR AV DIG!

Vi vill hela tiden förbättra denna tjänst. Så har du tankar eller input, hör av dig! Allt är välkommen, förslag på samarbeten, tankar om fler platser som borde vara med och andra saker som är relevanta

OM OSS

Denna sida drivs av Collaboration Concepts, en verksamhet som är med och formar framtidens sätt att samarbeta och mötas på. Vi tror på att produktiva så väl som kreativa möten kräver bra lokaler, varför vi har skapat denna sida för att ge en överblick över de bästa alternativen.

PARTNERSKAP

Är du intresserad av partnerskap, så är vi öppna för den möjligheten. Vi har olika modeller, beroende på om du är ute efter exponering eller att få länkar till din möteslokal. Hör av dig!